Miasto i Gmina Dąbrowa Tarnowska
IPmap Portal 2.8.0
inspe-projekt.pl
Pobieranie danych .....
Ewidencja
Działki EGiB
Działki LPIS
Budynki BDOT10K
Inwestycje
Obszary
Linie
Punkty
Zagospodarowanie przestrzenne
Studium
Uchwała Nr VI/66/99
Uchwała Nr VI/67/99
Uchwała Nr XII/117/99
Uchwała Nr XIII/129/99
Uchwała Nr XII/118/99
Uchwała Nr XXII/233/01
Uchwała Nr XXII/234/01
Uchwała XXIII/240/01
Uchwała Nr XXIII/241/01
Uchwała Nr XXV/271/01
Uchwała Nr VII/52/07
Uchwała Nr XXIX/267/09
Uchwała Nr XXIX/268/2009
WGS84 :
PUWG 1992 :